Slider image

התחלת הבנייה וגמר הבנייה 2016

כך הודיעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בנושא התחלת הבנייה וגמר הבנייה ברבע הראשון של 2016

התחלות בנייה – ברבע הראשון של 2016 הוחל בבנייתן של כ-11,810 דירות חדשות במשק, מתוכן כ-28% דירות נבנות בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים). מספר הדירות שהוחל בבנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-8.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בו נרשם מספר גבוה במיוחד של דירות שהוחל בבנייתן (כ-12,900 דירות).

על פי נתוני המגמה, הרבע הראשון של שנת 2016 היה הרבע הרביעי ברציפות, בו נרשמה ירידה במספר הדירות שהוחל בבנייתן. בתקופה אפריל 2015-מרץ 2016 נרשמה בנתוני המגמה של הדירות שהוחל בבנייתן, ירידה של 3.7% בממוצע לרבעון. זאת, לאחר עלייה של 5.1% בממוצע לרבעון, בשני רבעונים קודמים, אוקטובר 2014-מרץ 2015, זאת בהשוואה לירידה של 3.0% בממוצע לרבעון, בשלושת הרבעונים, ינואר-ספטמבר 2014.

המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתן ברבע הראשון של 2016 נרשם במחוז המרכז המהווה כ-32% מכלל הדירות, ואילו במחוז ירושלים – כ-8% בלבד מסך הדירות.
ברבע הראשון של 2016 נרשמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-29% במחוז הצפון, של כ-18% במחוז תל אביב ושל כ-3%% במחוז חיפה. לעומת זאת, נרשמה, באותה תקופה עלייה של כ-13% במחוז ירושלים, של כ-9% במחוז הדרום ושל כ-8% במחוז המרכז.

ביישובים בהם נרשם המספר הגבוה ביותר של הדירות שהוחל בבנייתן ברבע הראשון של 2016, חלה, בדרך כלל, מגמת עלייה לעומת נתוני הרבע המקביל אשתקד.
המספר הגבוה ביותר של דירות שהוחל בבנייתן, בתקופה זו, היה ביישובים: ראש העין (כ-720), פי שניים יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד ופתח תקווה (כ-590).
בתקופה זו הוחל בבנייתן של כ-300 דירות בצור הדסה לעומת כ-5 דירות בתקופה המקבילה אשתקד ו-2013, ובכפר סבא נבנו כ-3100 דירות, פי ארבע יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד, בקריית גת – כ-260%, בהרצלייה – כ-115%, בחדרה – כ-110%, בפתח תקווה – כ-55%. בחלק מהיישובים נרשמה ירידה: בירושלים – כ-39%, באשקלון – כ-27% ובכל אחד מהיישובים תל אביב-יפו, ראשון לציון וטירת הכרמל – כ- 11%.

ברבע הראשון של 2016, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש (פינוי בינוי), הוחל בבנייתן של כ-1,040 דירות, ירידה של כ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוך דירות אלה, כ-57% נבנו במחוז תל אביב, כ-22% וכ-13% במחוזות המרכז וחיפה, בהתאמה.
מתוך הדירות שהוחל בבנייתן, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, כ-620 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38/2, כ-55%% יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבע הראשון של 2016, הוחל בבניית כ-620 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים (תצ"א 38), ירידה של כ-9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מתוך דירות אלה, כ-38% נבנו במחוז תל אביב, וכ-27% במחוז המרכז.
מתוך הדירות שהוחל בבנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-330 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38, ירידה של כ-20%% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

גמר בנייה – ברבע הראשון של 2016 הסתיימה בנייתן של כ-9,640 דירות, 15.4% פחות מאשר בתקופה המקבילה אשתקד. כ-32% מהדירות נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים).

על פי נתוני המגמה, הרבע הראשון של שנת 2016 היה הרבע הרביעי ברציפות, בו נרשמה ירידה במספר הדירות שהסתיימה בנייתן. בתקופה אפריל 2015- מרץ 2016 נרשמה בנתוני המגמה של הדירות שהסתיימה בנייתן, ירידה של 3.5% בממוצע לרבעון. זאת, לאחר עלייה של 4.2% בממוצע לרבעון, בארבעת הרבעונים הקודמים (אפריל 2014-מרץ 2015).

המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, ברבע הראשון של 2016, היה במחוז המרכז – כ-30% מכלל הדירות היו במחוז זה, בעוד שבמחוז חיפה– כ-9% בלבד.

ברבע הראשון של 2016, נרשמה ירידה של כ-43% במחוז תל אביב ושל כ-33% במחוז חיפה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לעומת זאת, במחוז ירושלים נרשמה עלייה של כ-1% במספר הדירות שבנייתן הסתיימה.

דירות בבנייה פעילה – מספר הדירות בבנייה פעילה הסתכם בסוף מרץ 2016 ב-99.7 אלף דירות לערך, והיה הגבוה ביותר מאז סוף ספטמבר 1997, עת היו בבנייה פעילה 101.3 אלף דירות לערך.

שטח הבנייה
התחלת בנייה – ברבע הראשון של 2016 הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים בכ-2.7 מיליון מ"ר, בהשוואה ל-3.11 מיליון מ"ר בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של כ- 14%. מכלל השטח שבנייתו החלה ברבע הראשון של 2016, 83% נועד למגורים ו-17% נועד לבנייה שלא למגורים. שטח הבנייה שלא למגורים ירד בכ-33%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
גמר בנייה – ברבע הראשון של 2016 הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב-2.3 מיליון מ"ר, בהשוואה ל-3.0 בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של כ-24%%. מכלל השטח שבנייתו הסתיימה ברבע הראשון של 2016, כ-19% נועד לבנייה שלא למגורים, ירידה של כ-52%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בבנייה פעילה – סך כל שטח הבנייה, לכל הייעודים, שנמצא בבנייה פעילה בסוף מרץ 2016, הסתכם ב 23.7-מיליון מ"ר לערך, בהשוואה ל-22.88 בסוף מרץ אשתקד – עלייה של כ-4%. מסך כל שטח זה, 77% נועד לבנייה למגורים והיתר, 23%, נועד לבנייה שלא למגורים.

עוד באותו הנושא

מה זה פומיס?

Read more

טכנולוגיית ייצור בלוקים

Read more

בלוק כורכרית מה זה?

Read more
 

ניוזלטר

 

השארו מעודכנים

לקוחות החברה הם הנכס היקר ביותר יקבלו תמיד מענה ופתרון לצורכיהם פרטני שיותאם לצורכיהם. חברת